PURMEREND - Op dierendag, maandag 4 oktober, opende wethouder Eveline Tijmstra officieel het nieuwe uitrenveld voor honden aan de Johan Wagenaarstraat. Dit deed ze samen met Carla Konijn, voorzitter van de bewonersgroep. De bewonersgroep HOP Wheermolen begon 4,5 jaar geleden. Na veel onderzoek, bewonersavonden en overleggen heeft de wijk nu twee uitrenvelden voor honden in de wijk. Tijdens de opening was ook de bewonersgroep aanwezig, met leuke attenties voor de honden.


Initiatief van bewonersgroep HOP Wheermolen

De bewonersgroep HOP Wheermolen heeft de afgelopen jaren veel werk verzet. HOP staat voor Honden Ontmoetingsplek. Een groep van 8 wijkbewoners (zowel hondenbezitters als niet-hondenbezitters) begon 4,5 jaar geleden met de vraag of er uitrenvelden in de wijk gemaakt konden worden. Zij organiseerden, samen met de gemeente, onderzoeken, bewonersavonden en overleggen. In 2019 dienden zij een plan in. Dit plan is getoetst door de gemeente en voorgelegd aan de wijk. Daarna heeft het college een positief besluit genomen voor de uitrenvelden. Dit zijn plekken omheind met een hek, zonder speelvoorzieningen. Er geldt een opruimplicht voor hondenpoep, gefaciliteerd met speciale ‘hondenpoepbakken’. In Wheermolen zijn nu 2 van deze plekken, aan de Johan Wagenaarstraat en aan de Boeierstraat. Een derde wordt nog gemaakt in het Aurigapark.

Honden uitlaten in Purmerend

In heel Purmerend moeten honden aan de lijn en is er een opruimplicht. Uitzonderingen hierop worden altijd goed met bordjes aangegeven. Op plekken waar kinderen spelen (trapveldjes, speeltuintjes en schoolpleinen) en waar Purmerenders recreëren (vissteigers en trimbanen) mogen geen honden komen. Houten paaltjes met een verdrietig hondje erop geven aan waar de verboden plekken zijn.